S vďačnosťou a pokorou ďakujeme tým zákazníkom, ktorí sa vyjadrili, že naše podlahy sú ideálnym riešením.
Zabezpečte si aj Vy náš podlahový rozoberateľný systém.


Priemyselné podlahy - PVC panely


Detaily povrchu
detaily protišmykových povrchov – ukážka zámkového spojenia podlahového panelu.


          
          
          
 


test nehorlavosti

Nemôžete zastaviť výrobu a uskutočniť opravy nevyhovujú­cich podláh?

Inštaláciu panelov je možné zrealizovať aj na rôzne poškodené povrchy, ktoré sa vopred len čiastočne lokálne upravia.

Novú podlahu Vám zhotovíme bez vylúčenia prevádzky
a obmedzenia výroby

Inštalácia našich panelov je možná i za plného chodu výroby, či prevádzky skladu. Prípadne je možné dohodnúť sa na inštalácii podlahy počas víkendu. Naši skúsení pracovníci dokážu položiť až 1000 m2 panelov za jeden víkend a to aj vrátane prípravy podkladu.

Opravy podláh vo výrobných a skladových prevádzkach

Naše podlahové panely z PVC sa dobre uplatňujú v mnohých výrobných a skladovacích prevádzkach. Využívajú sa vo všetkých priemyselných odvetviach, vrátane potravinárskeho priemyslu. Panely sa dajú položiť na vyštrbené, popraskané, mastné a inak poškodené povrchy. Väčšina typov podlahových PVC panelov má po celom obvode spojovacie zámky. K podkladu sa nelepia, ale navzájom sa spojujú týmito zámkami.

PVC panely sú chemicky a mechanicky veľmi odolné

Maximálne zaťaženie je možné do 2-6 ton/dm2 podľa typu. Napríklad nákladné auto s predpokladanou plochou dotyku 4 x 2 dm2 by mohlo vážiť až 48 ton. Panely sú odolné voči olejom, kyselinám, ropným produktom a chemikáliám.

Protišmykový povrch aj za mokra

Povrch panelov nie je šmykľavý. Podľa testov, ktoré sa robili v uznávanej nemeckej skúšobni, je bezpečnosť proti šmyku oproti materiálu guma a umelá hmota, za sucha aj za mokra hodnotená výsledkom „VEĽMI BEZPEČNÉ“. Pri dotyku s materiálom koža, za sucha aj za mokra je bezpečnosť proti šmyku na povrchu panelov hodnotená výsledkom „BEZPEČNÉ“.

Skvelé vlastnosti použitého PVC sú zárukou húževnatosti, pevnosti, tepelnej izolácie a chemickej odolnosti

Často si ani neuvedomíme, že káblovému PVC, z ktorého sú panely vyrobené, nevadí ani dlhodobé pôsobenie slnečného svitu, mráz, či vysoké teploty. Vieme však, že káble okolo nás sú často v kontakte s kyselinami, s olejmi a ropnými produktmi. Vďaka tomu, že naše panely sú vyrobené z tohto káblového PVC, sú tieto úžasne vlastnosti káblov taktiež výhodami aj našich podlahových panelov. Podľa výsledkov protipožiarnych skúšok je ich trieda reakcie na oheň Dfl – s2. To znamená, že spĺňajú tie najprísnejšie kritériá požiarnej bezpečnosti. Pri skúške spaľovania plameňom, prevažne iba tlejú a uholnatia a po odstavení vonkajšieho zdroja plameňa nehoria.

Spevnenie plôch a prístupových ciest

Panely hr.43 mm sa dajú tiež použiť na pokrytie plôch, ktoré chcete spevniť, alebo ochrániť. Napríklad na výstaviskách na rýchle vybudovanie výstavných plôch, alebo na spevnenie prístupových ciest. Všetky západoeurópske štadióny používajú opakovane PVC panely na ochranu trávnatej plochy pri usporiadaní megakoncertov. Výhodou týchto panelov je totiž rýchla montáž, ľahká a rýchla demontáž, opakované použitie a nenáročné skladovanie.

Upratovanie

S upratovaním naši zákazníci, ktorí používajú PVC panely, nemajú problémy. Ako sami hovoria „upratujeme tak, ako sme boli zvyknutí ale pohodlnejšie“. Ak ale budete chcieť doplniť Vaše vybavenie o profesionálnu techniku na upratovanie a nemáte svojho zvyčajného dodávateľa, radi Vám dáme spojenie na špecializovaného predajcu. Zabezpečíme Vám predvedenie strojov ZADARMO priamo v prevádzkových podmienkach u Vás.


Ukážky techniky na upratovanie :

upratovanie upratovanie upratovanie


Postup pri výpočte potrebných kusov

Ak ste sa rozhodli pre zakúpenie podlahových panelov a chcete ich položiť vlastnými silami, pomôžeme Vám pri správnom výpočte potrebného počtu kusov. Nepočítajte plochu na štvorcové metre, ale na skutočné kusy. Dôležitý je počet radov a počet jednotlivých kusov v každom rade. Pre jednoduchší výpočet počtu kusov, ktoré objednávate, môžete použiť jednoduchú schému uvedenú nižšie. Náčrtok zobrazuje ideálny postup pri začiatku ukladania. Najdôležitejší je správny začiatok, ďaľší postup už netreba ukazovať. Môžete nám tiež poslať náčrtok Vašej plochy aj s detailami výklenkov a brán. My Vám radi navrhneme, ktoré miesto bude optimálne pre začiatok ukladania a vypočítame Vám aj potrebný počet kusov.Základné body postupu pri montáži :

  1. Ukladanie panelov začíname od miesta s najväčšou frekvenciou prevádzky (vjazd, brána a pod.)
  2. Najprv je potrebné položiť nájazdy s dolným zámkom tzv. nájazdy „pod“ (kód NP51).
    Nájazdy musia byť v mieste, kde nebudú prekážať, napr. pri zatváraní brány.
  3. Jednotlivé panely položíme tak, aby smerom k nám bol dolný zámok panelov.
  4. Prvý rad zakončíme položením panelu, ktorý skrátime (zúžime) na potrebnú šírku a so zvyškom panelu začneme ďaľší rad.
  5. Rezanie panelov robíme elektrickou kotúčovou pílou. Niektoré detaily (výrezy) robíme priamobežnou pílkou.
  6. Každý nový rad zakladáme tak, aby preloženie oproti panelom v predchádzajúcom rade bolo aspoň v 1/3 šírky.


Príprava podkladu


Podklad pred inštaláciou podlahových panelov z PVC často nevyžaduje žiadnu prípravu, prípadne len menšie miestne úpravy, ktoré súvisia skôr s väčšími nerovnosťami. Robí sa to pre lepší konečný efekt, alebo pre dosiahnutie dlhšej životnosti. V prípade dokonalejšieho vyrovnania podkladu dosiahneme dlhšiu životnosť podlahových panelov. Poradíme Vám tiež a posúdime, či by nebolo lepšie podklad vôbec neopravovať, ale položiť naň masívny typ panelov z PVC pre extrémne podmienky a záťaž, alebo či bude lepšie podklad opraviť a položiť bežný typ panelov. Môžete však nechať všetky starosti na nás a objednať dodávku vrátane montáže.